STEUNPUNT

Wij zijn Steunpunt Onderpresteren

Onze visie vertrekt vanuit een empirisch onderbouwde praktijk die op onderzoek gebaseerde richtlijnen volgt.
In Januari 2017 stichtten dr. Ophélie Desmet & Tania Gevaert vzw Steunpunt Onderpresteren.
 
Met het Steunpunt Onderpresteren willen wij een hulpbron en aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren die onderpresteren en hun ouders en leerkrachten.

Onderpresteren wordt gedefinieerd als een kloof tussen de (aangeboren) capaciteiten die iemand bezit en de verwezenlijking daarvan.

Of simpel gezegd, iemand zijn of haar talent komt niet tot uiting.

Hoewel dit probleem vaker voorkomt bij hoogbegaafden treft het ook vooral kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen (inclusief kinderen met migratieachtergrond).

Vanuit een talentontwikkelingsvisie op begaafdheid (m.n., iedereen heeft talenten die ontwikkeld kunnen worden) willen wij aandacht vestigen op het stijgende aantal onderpresterende jongeren.

Meer nog willen we leerkrachten, hulpverleners en ouders bewust maken van hoe ze kinderen kunnen helpen hun talenten te actualiseren. Wij willen hierin niet alleen een adviserende rol spelen, maar ook een verrijkingsaanbod bieden waar kinderen en jongeren actief kansen krijgen om verschillende talentdomeinen te ontdekken.

Daarbij focussen wij ons voornamelijk op academische talentdomeinen, maar gaan graag de samenwerking aan met anderen om een uitgebreider aanbod te kunnen voorzien.

Ons doel is om de kloof te dichten tussen de capaciteiten van de onderpresteerder

en de verwezenlijking van dat potentieel met als uitkomst een betere persoonlijke actualisatie met hoger welbevinden.

Wij coachen de driehoek van student (basisschool, secundair, hoger onderwijs), de ouder en de leerkracht of docent. Wij werken proactief en reiken tools aan zodat groeien en leren terug een fijne bezigheid wordt en alle betrokkenen zich competent(er) en zo gelukkiger ervaren.

Daarnaast willen we onderpresteren beter bekend maken zodat het sneller (h)erkend wordt en kan bijgestuurd worden waar nodig is en gewenst is.

Onze visie vertrekt vanuit een empirisch onderbouwde praktijk die op onderzoek gebaseerde richtlijnen volgt.

Prof.dr. Ophélie Desmet

Ophélie is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren. Zij heeft een B.S. in Onderwijskunde (KU Leuven KULAK), een M.S. in Pedagogische wetenschappen met specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde (KU leuven) en heeft haar doctoraat behaald met grootste onderscheiding in gifted, creative, and talented studies aan Purdue University (VSA)
 
Ophélie werkt sinds 2012 met hoogbegaafde en/of onderpresterende kinderen en jongeren en hun leerkrachten. Samen met Tania Gevaert schreef ze het boek Slim Onderpresteren Aanpakken (2016) en Slim Onderpresteren Aanpakken: De Basisschool Editie (2019).

 

Ophélie is werkzaam in de VSA, waar ze professor is in Onderwijspsychologie en hoogbegaafdheid. Ze leidt er haar eigen Center for Gifted Studies. Haar onderzoek focust op onderpresteren, motivatie, talentontwikkeling, en gelijke onderwijskansen.

Tania Gevaert

Tania is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren.

Zij is psychotherapeut en ECHA specialist in Gifted Education. Daarnaast is zij tevens oprichter en coördinator van de multidisciplinaire praktijk Samen Slimmer Groeien (België) waar ze hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten begeleidt (www.samenslimmergroeien.be).

Als ECHA specialist in Gifted Education focust Tania zich voornamelijk op de talent ontwikkeling van onderpresterende kinderen en jongeren. Zij is ook co-auteur van het boek “Slim onderpresteren aanpakken” en auteur van de boeken “De slimme onderpresteerder” en “Hoogbegaafd opvoeden.”

Walter Damen

Walter Damen is peter van het Steunpunt Onderpresteren

Walter Damen is strafpleiter, advocaat, en bouwde doorheen de jaren met Damen & Partners een succesvol advocatenkantoor uit, niet alleen in het strafrecht maar ook binnen diverse andere rechtsdomeinen.

Walter Damen studeerde rechten aan de Ufsia en de KUL en behaalde nog bijkomende certificaten in gerechtelijke geneeskunde, bemiddelen bij conflicten, sociale bemiddeling en ballistiek. Momenteel doctoreert hij in de

Criminologische Wetenschappen aan de UGent.

Daarnaast is hij vice-president van voetbalclub Beerschot, veelgevraagd spreker, auteur van verschillende boeken en rechtswetenschappelijke bijdragen en columnist bij Gazet van Antwerpen.

Anja Van Herck

Anja is onze administratieve persoon die verbindingen legt binnen en buiten onze organisatie. Zij helpt ons bij het dageljiks organiseren, denkt vooruit en ontwikkelt lay-out oplossingen. 

Anja is ervaringsdeskundige moeder in hoogbegaafdheid en onderpresteren. Ze werkt deeltijds in AZ Sint-Elisabeth in Turnhout en bij Samen Slimmer Groeien als coach. Anja is Talentbegeleider en coach, ze werkt met ouders en volwassenen. Ze werkte een tijd als vrijwilliger bij Awel en is grafisch ontwerper. Anja vertegenwoordigt het Steunpunt Onderpresteren in het zorgoverleg van Turnhout. 

 

Anja noemt zichzelf een gezinsmens, houdt van verbinding. Mensen noemen haar oprecht, authentiek, sensitief en iemand met “engelengeduld.”